Dostawa, instalacja i uruchomienie ponad 600 (w ramach planowanych 2000) central DGT IP R dla PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. System DGT IP R służy do prowadzenia ruchu kolejowego. Integruje wszystkie, stosowane przez Dyżurnego Ruchu środki łączności. Zapewnia rejestrację zdarzeń i korespondencji oraz umożliwia zdalny nadzór nad wszystkimi komponentami systemu.

 

484
Centrale
130
Cyfrowych rejestratorów
120
Konsol dyspozytorskich
600
Urządzeń transmisji danych

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25