Ratownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radiowych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od pojedynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie. Z dostarczanymi przez DGT rozwiązaniami mogą pracować różne systemy łączności, także te, które znajdują się już w posiadaniu poszczególnych jednostek. Idealnym pomysłem jest scalenie starej infrastruktury radiowej z nową i połączenie obu w jednolity system łączności. Dodatkowo można rozważyć integrację z telefonią stacjonarną, komórkową i radiotelefonami wirtualnymi.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25